Trijn Digitaal

Project Trijn in één oogopslag

Project Trijn

Praktijken benaderd
Inschrijvingen

 

Veilig E-mailen

Voor de huisartspraktijken in regio van Trijn Digitaal verzorgt Z-Netwerken de begeleiding bij een correcte implementatie in de e-mail omgeving van de artsen en de medewerkers in de praktijk en trainen hen in het gebruik van veilige e-mail.

 

Trijn Digitaal heeft de ambitie om voor de zomer van 2018 alle huisartsen gebruik te laten maken van de voor hen beschikbare veilige email oplossing.

De IT-omgeving in huisartspraktijken is vaak divers en complex. Ook ontbreekt het de medewerkers in de praktijken aan tijd en expertise om deze omgeving correct in te richten en in gebruik te nemen. Een goede opleiding, duiding en een correcte implementatie zijn daarbij van groot belang.

 

Daarvoor is de hulp ingeroepen van Z-Netwerken. De mensen van Z-Netwerken hebben een grote kennis van zowel de complexiteit van de IT-omgeving in de praktijken, veel kennis van de gebruikte softwaresystemen alsook de noodzakelijke contacten met ASP-leveranciers en leveranciers van huisartsinformatiesystemen en veilige e-mailoplossingen. Niet onbelangrijk is te vermelden dat Z-Netwerken leverancier is van ZorgMail. Nagenoeg alle praktijken in de Trijn Digitaal regio zijn afnemer van ZorgMail en dus klant bij Z-Netwerken.

 

De aanpak is als volgt:

In de voorbereidingsfase worden praktijken gevraagd om via een digitaal formulier (middels onze eigen Z-Form applicatie) de noodzakelijke parameters aan te leveren om de training zonder vertraging te kunnen aanbieden. Vervolgens wordt de afspraak ingepland.

 

De medewerkers van Z-Netwerken richten de werkplekken in en geven een training aan één of twee medewerkers van de praktijk. Tijdens deze trainingen komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 

  • Uitleg over het landelijk adresboek van ZorgMail.
  • Uitleg over veilig e-mailen naar zorgverleners en patiënten.
  • Uitleg over het beheer van de verzonden- en ontvangen ZorgMail berichten.

 

Deze medewerkers verspreiden de opgedane kennis aan hun collega’s.

Uiteraard wordt de noodzakelijke documentatie achtergelaten en kunnen de praktijken na afloop een beroep blijven doen op de servicedesk van Z-Netwerken.

Z-Netwerken rekent erop dat de doelstelling gehaald kan worden en kan opschalen als de belangstelling groot is.

Zelf een ZorgMail Secure E-mail ontvangen?

Bent u benieuwd hoe een veilige e-mail van ZorgMail eruit ziet? Wij sturen u graag een kosteloze Secure E-mail toe. Klik op deze link en verzoek ons een Secure E-mail te sturen. Wij hebben hiervoor uw naam, e-mailadres en mobiele telefoonnummer nodig. Het mobiele nummer hebben wij nodig om de verificatiecode af te leveren, waarmee u de Secure E-mail kunt ontgrendelen. Uw gegevens worden natuurlijk niet voor andere doeleinden gebruikt.

Heeft u hulp nodig?

Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Heeft u een vraag over de Passage ID? Lees dan eerst pagina 2 en 3 van deze handleiding: Passage ID instellen

Heeft u ondersteuning nodig bij het aanmaken van uw Passage ID of heeft u andere technische ondersteuning nodig? Maak dan een afspraak met onze servicedesk: Servicedesk Afsprakenplanner

Wilt u meer informatie over ZorgMail? Kijk dan eens op onze ZorgMail-pagina's: Informatie over ZorgMail

Wilt u contact opnemen met Z-Netwerken met een overige vraag? Ga naar onze contactpagina

Verwerkersovereenkomst aanvragen?

Bent u op zoek naar een verwerkersovereenkomst? Dan kunt u deze gemakkelijk en snel aanvragen door middel van de onderstaande knop. Verwerkersovereenkomst aanvragen

KvK dossier 09177500 | Voorwaarden ZorgMail Voorwaarden Nederland ICT Privacy Statement

Z-Netwerken Nederland is onderdeel van Enovation BV