Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG, is een Europese privacyverordening (Engels: General Data Protection Regulation, GDPR). Eenvoudig gezegd is de AVG een wetgeving welke waarborgt dat persoonsgegevens van natuurlijke personen beschermd worden. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de verordening. Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing en geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie.

 

De AVG is in mei 2016 in werking getreden. Vanaf dat moment hebben organisaties de gelegenheid gekregen om de bedrijfsvoering dusdanig aan te passen, zodat de verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens aantoonbaar veilig gebeurt. Vanaf 25 mei 2018 zal de verordening daadwerkelijk van toepassing zijn. Dat betekent dat vanaf dat moment boetes opgelegd kunnen worden, wanneer de AVG regelgeving niet wordt nageleefd door een organisatie.

 

De maximale boete is 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse (wereldwijde) omzet van een onderneming. Hoge boetes zijn in de zorg niet alleen van toepassing op grotere tweedelijns zorgorganisaties, maar ook kleinere eerstelijns zorgorganisaties kunnen een fikse boete opgelegd krijgen, die kan oplopen tot tienduizenden euro’s. De hoogte van de boete is afhankelijk van de overtreding, zoals een kleinschalige- of grootschalige datalek.  

 

Waarom is de AVG belangrijk voor mij als zorgverlener?

Als zorgverlener communiceert u veelvuldig met privacygevoelige gegevens.  Daarbij wordt een groot deel van de gegevens digitaal uitgewisseld. Intercollegiaal overleg, of een e-mail vanaf de assistent naar uw patiënt, het kan zomaar een schending van de AVG wetgeving zijn.

 

De vuistregel bij veilig e-mailen is: “Gaat het over een patiënt, dan gebruik ik ZorgMail consequent!

 

Voorbeelden van persoonsgegevens zijn:

  • Initialen, naam, achternaam;
  • Adresgegevens;
  • BSN-nummer;

 

Maar ook vertrouwelijke medische gegevens moeten veilig digitaal gecommuniceerd worden, zoals:

  • Diagnose, ziektebeeld of medicatie;
  • (Röntgen)foto’s;
  • Verwijsbrieven;
  • Specialistenbrieven

 

Behoedt ZorgMail mij van het schenden van de AVG wetgeving?

Een belangrijk onderdeel van de AVG is de digitale uitwisseling van persoonsgegevens. Dit onderdeel wordt ook wel e-privacyverordening genoemd. Deze regelgeving is echter aan de orde voor organisaties die voornamelijk digitaal communiceren. U kunt desondanks zelf nagaan in hoeverre u nu, of in de nabije toekomst, digitaal gaat communiceren met- en over patiënten. U voorkomt boetes door aantoonbaar veilig digitaal te communiceren wanneer het bericht persoonsgegevens bevat.

 

“Aantoonbaar veilig e-mailen wil zeggen: gebruikmaken van een e-maildienst die voldoende gecertificeerd is om desbetreffende gegevens digitaal uit te wisselen.”

 

ZorgMail is de grootste veilige e-maildienst, voornamelijk gericht op zorgverleners en instanties waarmee zorgverleners communiceren, zoals gemeenten. ZorgMail is volledig gecertificeerd en voldoet aan alle normen en eisen, waardoor u als zorgverlener zonder zorgen richting 25 mei 2018 kunt leven. Het antwoord op de vraag: “Behoedt ZorgMail mij van het schenden van de AVG wetgeving?” is: “Ja, maar..“. ZorgMail beschermt de digitale uitwisseling van uw e-mails, ZorgMail kan uw berichten niet inzien. Vanwege de beveiliging, heeft ZorgMail geen invloed op wat er gebeurt nadat een veilig bericht verstuurt en ontvangen is. Bewustwording van veilige werkwijzen rondom het gebruikmaken van uw computers is dus net zo belangrijk!

 

De zorg voor uw patiënten is toch veel belangrijker dan het bekommeren om uw ICT-beveiliging? Daarom sluiten zorgverleners zich massaal aan bij ZorgMail. Het communicatienetwerk van ZorgMail groeit met de dag en wij verwelkomen u graag tot onze community.

 

Verwerkersovereenkomst

Bent u ZorgMail-gebruiker in de regio van Z-Netwerken? Dan dient u een verwerkersovereenkomst met Z-Netwerken af te sluiten. Om u optimaal van dienst te zijn, hebben wij het genereren van verwerkersovereenkomsten geautomatiseerd. Wilt u een verwerkersovereenkomst sluiten met Z-Netwerken, klik dan hier: verwerkersovereenkomst aanvragen

 

Het invullen en lezen van dit digitale formulier neemt gemiddeld 15 minuten in beslag, hierna ontvangt u direct uw definitieve, geaccordeerde verwerkersovereenkomst.

Meer informatie of advies nodig?

Z-Netwerken staat garant voor eerlijk advies over veilig e-mailen binnen de zorg. Als zorgverbinders streven wij naar een zo gemakkelijk- en veilig mogelijke manier om te kunnen blijven e-mailen met- en over patiënten.

 

Vragen of opmerkingen?  Neem contact met ons op!

 

Wilt u 25 mei 2018 zorgeloos tegemoet gaan?

Meldt u zich dan aan bij ZorgMail, het neemt slechts tien minuten van uw tijd in beslag. Aanmelden bij ZorgMail

 

Heeft u hulp nodig?

Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Heeft u een vraag over de Passage ID? Lees dan eerst pagina 2 en 3 van deze handleiding: Passage ID instellen

Heeft u ondersteuning nodig bij het aanmaken van uw Passage ID of heeft u andere technische ondersteuning nodig? Maak dan een afspraak met onze servicedesk: Servicedesk Afsprakenplanner

Wilt u meer informatie over ZorgMail? Kijk dan eens op onze ZorgMail-pagina's: Informatie over ZorgMail

Wilt u contact opnemen met Z-Netwerken met een overige vraag? Ga naar onze contactpagina

Verwerkersovereenkomst aanvragen?

Bent u op zoek naar een verwerkersovereenkomst? Dan kunt u deze gemakkelijk en snel aanvragen door middel van de onderstaande knop. Verwerkersovereenkomst aanvragen

KvK dossier 09177500 | Voorwaarden ZorgMail Voorwaarden Nederland ICT Privacy Statement

Z-Netwerken Nederland is onderdeel van Enovation BV