ZorgMail

ZorgMail

De verbindende schakel tussen zorgverleners in de gezondheidszorg.

e-Consult

Platform voor patiënten en zorgverleners om onderling te communiceren.

Digitale formulieren

Gestructureerde data invoer on- en offline voor de zorgsector.

Zorgverleners

ZorgMail voor alle zorgverleners

Voor organisaties in zowel de eerste- als tweedelijns zorg bieden wij oplossingen op het gebied van beveiligde communicatie. Circa 13.000 zorgorganisaties zijn al aangesloten op ZorgMail. Lees verder voor een overzicht van zorgpartijen die dagelijks communiceren via onze diensten.

GGD, GGZ, Huisartsenlab, JGZ, Kraamzorg, Mondzorg VVT, ZBC, Ziekenhuizen

GGD

Alle GGD instellingen beschermen, bewaken en bevorderen de gezondheid van alle burgers in Nederland. Door onder andere gezondheidsonderzoek, advies, vaccinaties en ondersteuning werkt de GGD aan een gezonde samenleving. Samenwerking en goede communicatie met verschillende ketenpartners is daarbij noodzakelijk.

Berichtuitwisseling met het ziekenhuis en de huisarts
ZorgMail is al jaren de standaard voor veilige communicatie tussen zorgpartners. Als GGD medewerker kunt u via ZorgMail de medische correspondentie over infectieziekten, TBC, reizigers of SOA gegarandeerd veilig ontvangen vanuit het ziekenhuis, of in een paar klikken een uitslag versturen naar de huisarts.

GGZ

De GGZ werkt dichtbij de maatschappij. De zorg is breed en kan variëren van een kort bezoek aan de cliënt thuis, – in de wijk – tot hulp in de kliniek. Oplossingen worden zoveel mogelijk afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt. De ketensamenwerking met psychologen, huisartsen, ziekenhuizen en ook verpleeg- en verzorgingstehuizen is nodig om goede zorg te kunnen bieden.

Veilig mailen met ketenpartners en patiënten
Met ZorgMail is de veiligheid van de uitwisseling van vertrouwelijke informatie gewaarborgd. Medische correspondentie mailt u veilig naar onder andere huisartsen, specialisten en andere zorgaanbieders. Bovendien kunt u met deze veilige berichtendienst ook eenvoudig mailen met de patiënt. De veilige communicatie met zowel de patiënt als met de ketenpartners is gewaarborgd met ZorgMail.

Huisartsenlab

Een belangrijk onderdeel in de dagelijkse werkzaamheden van het huisartsenlab is de communicatie met de ketenpartners. ZorgMail is al geruime tijd een constante factor in dit proces, een veilige en eenvoudige oplossing voor veilig berichtenverkeer.

Huisartsenlaboratoria maken gebruik van ZorgMail voor het verzenden van medische correspondentie aan huisartsen en verloskundigen, voor communicatie met andere laboratoria of voor veilig overleg per mail met huisartsen.

JGZ

Als jeugdzorg medewerker werkt u nauw samen met een groot aantal zorgaanbieders en instanties. In het sociaal domein zijn dit onder andere de huisarts, GGZ instellingen en maatschappelijk werkers, en rondom geboorte gaat het om de kraamzorg en verloskundigen. In de dagelijkse praktijk wordt continu informatie over patiënten uitgewisseld om gezamenlijk de goede zorg voor jeugdigen te bieden.

Veilig communiceren met consultatiebureau, schoolarts en andere zorgverleners
Met een koppeling op ZorgMail weet u zeker dat de uitwisseling van medische gegevens en andere vertrouwelijke informatie goed beveiligd is. Vanuit de Jeugdzorg kan de medische correspondentie daarnaast met consultatiebureau’s, schoolartsen en andere zorgverleners beveiligd en eenvoudig worden uitgewisseld via ZorgMail.

Kraamzorg

Als kraamverzorger zet u zich in om jonge gezinnen een zorgeloze kraamtijd te bezorgen. De pasgeborene en het gezin staan hierbij centraal. In de ketenzorg rondom de geboorte en het gezin is communicatie met de verloskundige en het consultatiebureau of Jeugdzorg belangrijk. Dossieroverdracht en mailverkeer moet gemakkelijk en gegarandeerd veilig zijn.

Dossieroverdracht en veilig mailen met verloskundigen, consultatiebureau of JGZ
Met ZorgMail kunt u in een paar muisklikken het patiëntendossier versturen naar de verloskundigenpraktijk, het consultatiebureau of JGZ. Ook voor overleg of andere correspondentie met ketenpartners is ZorgMail secure e-mail dé oplossing.

VVT

In de zorg bij mensen thuis spelen wijkverpleegkundigen een belangrijke rol. De zorgverlening gebeurt op locatie en zij zijn ook vaak het centrale aanspreekpunt voor cliënten en verwijzers in de wijk. Toegang tot veilige communicatie moet gemakkelijk zijn en tevens beschikbaar zijn voor verschillende zorgpartners. ZorgMail ondersteunt de thuiszorg met een secure mailoplossing die beveiligde communicatie met de gehele keten mogelijk maakt. De wijkverpleging kan via ZorgMail vertrouwelijke informatie veilig mailen naar andere zorgaanbieders en patiënten.

Gegevensuitwisseling met de huisarts en het ziekenhuis
Bij het verpleeghuis- en verzorghuis is de communicatie met het ziekenhuis en de huisarts van belang. Ziekenhuizen en huisartsen maken al jaren veelvuldig gebruik van de beveiligde berichtendienst. Veilig verzenden van uitslagen, specialistenbrieven en overleg; het is allemaal mogelijk via ZorgMail.

ZBC

ZorgMail ondersteunt Zelfstandig behandelcentra bij efficiënte en goede zorgverlening. Dit doen wij met een veilige mailoplossing waar u geen omkijken naar heeft, zodat u zich kunt richten op de patiëntenzorg.

Veilig mailen met de huisarts en andere zorgverleners
Met de secure mailoplossing verstuurt u dus medische correspondentie veilig naar de huisarts en andere zorgaanbieders. ZorgMail zet zich in voor veilige en efficiënte oplossingen voor de gehele zorgketen. De huisarts kan het ontvangen bericht bijvoorbeeld direct koppelen aan het EPD. Met de mailoplossing kan de hele keten worden bereikt, ook de apotheken en ziekenhuizen communiceren dagelijks veelvuldig via ZorgMail.

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen zijn ZorgMail deelnemers van het eerste uur. Niet alleen voor het verzenden van medische correspondentie aan de eerstelijnszorg (labuitslagen, specialistenbrieven, etc.) maken zij gebruik van de beveiligde berichtendienst, maar ook voor onder andere de uitwisseling van labwaarden tussen ziekenhuislaboratoria en beveiligd mailen tussen specialisten en huisartsen en GGD.

Huisartsen

Huisartsen zijn de spil in de ketenzorg. De communicatie met andere zorgverleners is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden bij de huisartsenpraktijk. De communicatie moet eenvoudig, snel en bovenal goed beveiligd zijn.

Directe koppeling met het HIS
Via ZorgMail ontvangt de huisarts de correspondentie veilig direct in het HIS. Specialistenbrieven, behandelverslagen, labberichten enz. worden opgehaald in het HIS en kunnen meteen worden gekoppeld aan het patiëntendossier.

Filetransfer
Naast berichtuitwisseling vindt ook dossieruitwisseling plaats via ZorgMail. Met Filetransfer worden dossiers verstuurd naar andere huisartsenpraktijken.

Veilig mailen
Verder biedt ZorgMail standaard de beveiligde mailoplossing Hosted Mail. Zowel huisartsen als praktijkondersteuners kunnen gebruik maken van Hosted Mail om beveiligd te mailen met collega zorgverleners. Meer weten? Bekijk ook eens onze leaflet.

(Para-)medici

ZorgMail biedt voor (para-)medici al jaren de standaardoplossing voor beveiligde communicatie met de huisarts en andere zorgverleners. ZorgMail maakt berichtuitwisseling mogelijk tussen tal van informatiesystemen, of het nu gaat om een praktijk voor fysiotherapie, diëtiek of verloskundigen.

Direct versturen vanuit het EPD en veilig overleggen per mail
Zowel ontvanger als verzender kunnen de berichten meteen toevoegen aan het patiëntendossier. Dit bespaart de zorgverlener veel tijd en de veiligheid is gewaarborgd. Bovendien biedt ZorgMail standaard Hosted Mail voor onderling overleg via e-mail.

Apotheek

Medicatieveiligheid is een belangrijk aandachtspunt in de dagelijkse werkzaamheden bij de apotheek. In de medicatieketen ondersteunt ZorgMail de apotheek met een beveiligde berichtendienst voor het ontvangen van recepten en labuitslagen. Door de koppeling met het apotheker informatiesysteem is het ontvangen van recepten van de huisarts heel eenvoudig én veilig.

Lab4apo
Voor het ontvangen van labuitslagen heeft ZorgMail de Lab4Apo module ontwikkeld. Met ZorgMail Lab4Apo abonneert de apotheker zich op basis van het BSN nummer van de patiënt op het ontvangen van een selectie van laboratoriumwaarden welke vooraf door koepelorganisaties zijn vastgesteld. De labwaarden worden bij de apotheek getoond in de Lab4Apo module. Apotheken die gebruik maken van Mira kunnen de labuitslagen direct ophalen in het informatiesysteem.

Mondzorg

In de mondzorg is het belangrijk dat er veilig wordt gecommuniceerd in de gehele keten. ZorgMail is de verbindende schakel tussen onder andere ziekenhuizen, tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en andere zorgverleners in de mondzorg. Beveiligde communicatie is mogelijk via e-mail, maar ook direct vanuit het informatiesysteem. Vanuit de gekoppelde informatiesystemen stuurt u direct foto’s, dossiers of behandelverslagen veilig naar collega zorgverleners in de eerste- of de tweedelijnszorg.

Communiceren met de Kaakchirurgie
Een groot deel van alle ziekenhuizen in Nederland maken al jarenlang gebruik van ZorgMail voor de communicatie met huisartsen en andere zorgverleners. In 2017 is de mondzorg ontsloten op het ZorgMail netwerk en sindsdien starten steeds meer kaakchirurgie afdelingen met de communicatie richting eerstelijns zorgverleners in de mondzorg. Een overzicht van alle aangesloten ziekenhuizen en tandartspraktijken vindt u op onze Tandartsen pagina.

Heeft u hulp nodig?

Hoe kunnen wij u vandaag helpen?

Heeft u een vraag over de Passage ID? Lees dan eerst pagina 2 en 3 van deze handleiding: Passage ID instellen

Heeft u ondersteuning nodig bij het aanmaken van uw Passage ID of heeft u andere technische ondersteuning nodig? Maak dan een afspraak met onze servicedesk: Servicedesk Afsprakenplanner

Wilt u meer informatie over ZorgMail? Kijk dan eens op onze ZorgMail-pagina's: Informatie over ZorgMail

Wilt u contact opnemen met Z-Netwerken met een overige vraag? Ga naar onze contactpagina

Verwerkersovereenkomst aanvragen?

Bent u op zoek naar een verwerkersovereenkomst? Dan kunt u deze gemakkelijk en snel aanvragen door middel van de onderstaande knop. Verwerkersovereenkomst aanvragen

KvK dossier 09177500 | Voorwaarden ZorgMail Voorwaarden Nederland ICT Privacy Statement

Z-Netwerken Nederland is onderdeel van Enovation BV